Chị: Trần Thị Ngọc Anh

Cty Bright Việt Nam - Đường số 8

Khu công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa Đồng Nai.

ĐT : 033 6777 979