Dược sỹ : Đỗ Thị Hà

Thôn Đại Đồng - Đại Mạch - Đông Anh - Hà Nội

ĐT : 0399 544 586