Chị HOÀNG ÂU.

CHỢ HÀO PHÚ - THÔN HÀO PHÚ - XÃ HÀO PHÚ - HUYỆN SƠN DƯƠNG.

ĐT : 0392 531 128