Hiệu thuốc Thu Hương

ĐT: 0985926024.

ĐC: phường Tân Vĩnh Hiệp – Thị xã Tân Uyên – Tỉnh Bình Dương.

 

Chị Thư. Hiệu thuốc 779 .

 ĐT : 0869833442

ĐC: phường Tân Vĩnh Hiệp – Thị xã Tân Uyên – Tỉnh Bình Dương.

 

Chị Tiên. Nhà thuốc Diệp Thanh Minh 

ĐT:  0967347513.

ĐC: Tổ 1 – Khu phố Khánh Vân – Phường Khánh Bình – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương.

 

Anh Lập. Quầy Thuốc 379. 

ĐT : 0989716379

ĐC: Chợ Quang Vinh 2 – Phường Khánh Bình – Thị Xã Tân Uyên – Bình Dương.

 

A tường.

ĐT: 0974700913
Tổ 2- khu phố Khánh hội- phường Tân Hội- tx Tân UYên- Bình Dương


Chị sang
ĐT: 0919731569
ĐC: Đường 53- phường Tân Hội- tx Tân UYên- Bình Dương

 

Anh long
ĐT: 0354181608
ĐC: Tổ 4 đường 53-phường Tân Hội- tx Tân UYên- Bình Dương

 

 

Chị thắm
ĐT: 0373647554
ĐC: Đường 53 tân hiệp-  tx Tân UYên- Bình Dương

 

Chú Luân.

ĐT: 0867401805

ĐC: kp3-phường Tân Hội- tx Tân UYên- Bình Dương

 

Anh Minh

ĐT: 0379394994

ĐC: kp3-phường Tân Hội- tx Tân UYên- Bình Dương

 

Chị:  Hải Thắm.

ĐT : 0945671890

 Khu phố Tân Hội- tx Tân UYên- Bình Dương

 

ANH TUẤN

ĐT: 0396597302

ĐC: TÂN PHƯỚC KHÁNH- TX TÂN UYÊN- BÌNH DƯƠNG

 

ANH CƯỜNG

ĐT: 0777729259

ĐC:TÂN PHƯỚC KHÁNH- TX TÂN UYÊN- BÌNH DƯƠNG

 

ANH QUÂN

ĐT: 0388762339

ĐC:TÂN PHƯỚC KHÁNH- TX TÂN UYÊN- BÌNH DƯƠNG

 

NHÀ TRỌ HOÀNG DŨNG

ĐT: 0973120015

ĐC: TÂN HIỆP- TX TÂN UYÊN- BÌNH DƯƠNG