Chị:  Lụa. 

ĐT : 0393005275.

ĐC: Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.